Εισαγωγή στις μηχανές αναζήτησης

Μηχανές αναζήτησης – Κατάλογοι – Pay Per Click μηχανές αναζήτησης Οι μηχανές αναζήτησης κατηγοριοποιούνται συνήθως στις ακόλουθες ομάδες: 1. στις Μηχανές αναζήτησης που είναι crawler-based, 2. στους Καταλόγους, και 3. στις PPC (pay per click) μηχανές αναζήτησης (σε αυτές δηλαδή που βασίζονται στη πληρωμή ανά κλικ) Αναλυτικότερα: 1. Οι μηχανές αναζήτησης (όπως π.χ. το Google)...

Τι χρειάζεται να κάνω για να αποκτήσω μια επιτυχημένη ιστοσελίδα?

Για μια επιτυχημένη ιστοσελίδα είναι επιτακτική η εφαρμογή Search Engine Optimization. Γενικά για την απόκτηση μιας επιτυχημένης ιστοσελίδας χρειάζονται τα ακόλουθα: – Να προβώ σε βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μου – Να φροντίσω να συμπεριληφθεί το site μου σε όλους τους κύριους καταλόγους και τις μηχανές αναζήτησης – Να το κάνω δημοφιλές – Να επιβλέπω και...

Search Engine Marketing Tips

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά Search Engine Optimization και Search Engine Marketing Tips. Website promotion includes SEO efforts that these consist of the following: – Submission on Search Engine and Directories – Obtaining a steady long-term strategy – Optimizing our own website – Optimizing for web Spiders – Keep clean html code – Keep fresh content...

Scroll to top