Σύνδεσμοι ιστοσελίδων και πλοήγηση

Φιλική πλοήγηση και δημιουργία σωστών συνδέσμων για σωστό Search Engine Optimization

Σε αυτή την ενότητα θέλουμε να αναφερθούμε στη σημαντικότητα ύπαρξης μιας φιλικής προς τον χρήστη πλοήγησης καθώς και την ανάγκη δημιουργίας συνδέσμων που θα είναι ικανοί να ακολουθηθούν από τα web spiders των μηχανών αναζήτησης.

Χρειάζεται να υπάρχει στο site μία σωστή δομή έτσι ώστε αυτή από μόνη της να βοηθάει στην απρόσκοπτη μετακίνηση των crawlers αλλά και κυρίως των ανθρώπων που πλοηγούνται σε αυτό.

Αναλύοντας τα στοιχεία, από πολλές έρευνες βλέπουμε ότι όταν υπάρχει εύκολη πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα, αυξάνονται αυτόματα οι πιθανότητες οι χρήστες του να μετατραπούν σε πελάτες.

Επιπλέον η εύκολη πλοήγηση από τις μηχανές αναζήτησης προσφέρει και αυξημένες πιθανότητες καταχώρησης περισσότερων σελίδων στους καταλόγους τους.

Αυτό με τη σειρά του αυξάνει τις καταχωρημένες λέξεις, φράσεις-κλειδιά που απαρτίζουν, και κατά επέκταση χαρακτηρίζουν τον ιστοχώρο σας.

Άρα από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα των άρτιων συνδέσμων και της ορθής πλοήγησης.

Scroll to top